ESITTELY / ABOUT

ESITTELY

HIP-blogi esittelee Fysiikan tutkimuslaitoksessa (HIP) tehtävää hiukkasfysiikan kansain­välistä tutkimusta ja opetusta sekä teknologiayhteistyötä. Alan tutkijat kirjoittavat blogissa valitsemallaan kielellä omasta näkökulmastaan. Kirjoitukset eivät välttämättä edusta Fysiikan tutkimuslaitoksen virallista kantaa.

ABOUT

The HIP blog introduces international research and teaching in particle physics at Helsinki Institute of Physics (HIP) including technology co-operation. The authors are from various fields of science and they are writing in their chosen language, from their point of view. The blog posts do not necessarily represent the official position of Helsinki Institute of Physics.