Hyvinvoivat työyhteisöt tekevät hyvää tulosta!

Tieteenteko on mahtavaa! Työ on motivoivaa, monipuolista, mukaansa tempaavaa ja sillä on merkitystä. Toisaalta monenlaisia haasteitakin löytyy: Kireä kilpailu rahoituksesta kuormittaa ja epävarmuus työsuhteen jatkosta huolettaa tutkimusryhmien jäseniä. Yliopistoyhteisössä myös esiintyy seksuaalista häirintää ja epäasiallista kohtelua. Sisäinen viestintäkään ei aina toimi. Niinpä huomattavalla osalla meistä on ongelmia työssä jaksamisessa. Jopa puolet Fysiikan tutkimuslaitoksen (HIP) tieteentekijöistä ovat työhyvinvointikyselyissä kertoneet stressistä, työtä haittaavasta väsymyksestä työpäivän aikana ja ongelmista palautua rasituksesta vapaa-ajalla.

Tämä onneksi tiedostetaan koko ajan paremmin, ja HIPissä ja Kumpulan tiedekampuksella onkin viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen. Tunnustuksena tästä Helsingin yliopiston Maikki Friberg tasa-arvopalkinto 2019 myönnettiin Kumpulan kampukselle. Tärkeä tekijä on kampuksen joka osastolla toimiva oma työhyvinvointiryhmä. Myös Fysiikan osaston ja HIPin yhteinen työhyvinvointiryhmä pyrkii parantamaan tilannetta mm. järjestämällä erilaisia tilaisuuksia mukavan yhdessäolon ja virkistäytymisen merkeissä, keräämällä ja jakamalla tietoa työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja niiden parantamisesta.

Työhyvinvointiryhmien tärkeä tehtävä on toimia matalan kynnyksen yhteydenottokanavana. Monimuotoisissa ryhmissä on naisia ja miehiä, senioreja ja junioreja, professoreja ja opiskelijoita, montaa eri äidinkieltä puhuvia, tutkijoita ja muun henkilökunnan edustajia. Niinpä jokaiselle toivottavasti löytyy joku, jonka kanssa on helppoa tulla luottamuksella puhumaan mistä tahansa työhyvinvointiin liittyvästä mieltä painavasta asiasta. Fysiikan työhyvinvointiryhmän jäsenistä toiset ovat kokeneempia kuin toiset, mutta kaikki ovat ”tolkun ihmisiä”, jotka pystyvät tukemaan ihmistä hädässä ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin ammattitaitoisen ja järeämmän avun piiriin.

Fysiikan tutkimuslaitoksella ja koko Kumpulan kampuksella sujuvan ja kunnioittavan yhdessäelon perusta on tuore menettelyohje, Code of Conduct. Tämä erinomainen työkalu määrittelee, miten käyttäytyä työyhteisössä ja miten edustaa yhteisöä ympäröivässä yhteiskunnassa. Ohjeistuksen avulla yliopiston arvot esitellään selkeinä ohjeina, joita jokainen pystyy noudattamaan ja joita jokaisen tulee noudattaa. Code of Conduct -menettelyohjeen avulla hyvinvointia kehitetään ennaltaehkäisevästi, positiivisesti ja aktiivisesti, jotta yhteisömme olisi kaikille mahdollisimman hyvä ja turvallinen paikka työskennellä, opiskella ja vierailla.

Fysiikan tutkimuslaitoksen työntekijät ovat myös aktiivisia yliopistoyhteisöllisessä tasa-arvo- ja monimuotoisuustyössä. Kumpulan kampuksella toimii mm. naisverkosto ja LGTB+ verkosto. Monet Kumpulan fyysikot ovat myös mukana Helsingin tutkijanaiset ry:n ja Suomen fyysikkoseuran naisjaoston toiminnassa. Lisäksi fysiikan osasto ja INAR (Institute for Atmospheric and Earth System Research) ovat aktiivisten työhyvinvointiryhmiensä kautta jäseninä EU:n GENERA verkostossa, jonka tavoitteena on tukea, koordinoida ja parantaa tasa-arvoa fysiikan tutkimusorganisaatioissa Euroopassa ja muualla maailmassa.

Kumpulan kampuksen uudesta menettelyohjeesta tiedotetaan kampuksella monin keinoin.

Muistakaamme, että hyvinvoiva työyhteisö ei ole vain virallisten työryhmien, vastuuhenkilöiden tai aktiivisten yhteisön jäsenten vastuulla. Meidän kaikkien tulee huolehtia yhteisestä hyvinvoinnista ja kohdella toinen toisiamme kunnioittavasti ja arvostavasti riippumatta erilaisista taustoistamme tai erilaisesta asemastamme. Hyvinvoivat yhteisöt tekevät parempaa tulosta!

Eija Tuominen

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *