Fysiikan päivät tulevat taas!

Suomen Fyysikkoseuran vuositapaaminen — Fysiikan päivät — järjestetään vuonna 2024 Helsingissä 4.-6. maaliskuuta. Päivien järjestelyistä vastaa Helsingin yliopisto, ja tapahtuman paikkana on yliopiston päärakennus keskustakampuksella. Fysiikan päivillä on yleensä jokin teema; esimerkiksi vuoden 2023 Fysiikan päivien teema oli “Physics makes dreams come true”. Usein teemat kuvastavat pyrkimyksiä alojen ja tieteiden välisten rajojen ylittämiseen.

Ohjelmatoimikunnassa pohdimme noin vuosi sitten talvella 2023 mikä voisi olla vuoden 2024 Fysiikan päivien teema. Ajattelimme ensin, miten fyysikkokunta on kiinnostunut erilaisista teorioista ja ilmiöistä, mutta jakaa saman uteliaisuuden kvantitatiivisesti täsmälliseen luonnon ymmärtämiseen. Toiseksi, olemme aina suurten muutosten ja haasteiden edessä. Näiden kohtaaminen on helpompaa yhdessä. Silloin voimme myös oppia eri alojen parhaista käytänteistä ja kenties siirtää niitä omille aloillemme. Avoin vuorovaikutus eri alojen välillä auttaa meitä muokkaamaan näkemyksiämme ja arvostamaan toisten näkökulmia vaikka ne eroaisivat omistamme. Se, mikä toisesta vaikuttaa oudolta voi olla toiselle tarkkaan mietitty paras tapa toimia. Niinpä Fysiikan päivien 2024 teemaksi muodostui “Strangers united, connected by curiosity”. Teeman selvittyä alkoivat myös ohjelman muut päälinjat hahmottua.

Yksi suurista muutoksista on tekoäly ja koneoppiminen sen polkuna. Molemmat valtaavat yhä suurempaa alaa arkipäivän toiminnoissa. Tutkimus, opetus ja oppiminen kohtaavat tämän seurauksena suuria haasteita ja mahdollisuuksia: Miten sopeudumme ja pystymme hyötymään väistämättömästä kehityksestä, samalla kiertäen ilmeisimmät sudenkuopat? Miten koneoppimisen menetelmiä sovelletaan eri aloilla ja mitä tekoäly tarkoittaa opetuksen ja arvioinnin kannalta? Ehkä näitä kysymyksiä päästään pohtimaan Fysiikan päivillä!

Viime vuosien aikana olemme nähneet suuria muutoksia ja kehityskaaria opetuksen järjestämisessä. On yhä yleisempää, että luennot korvataan nauhoitetulla sisällöllä ja aiempaa merkityksellisemmillä kontaktiopetustilaisuuksilla. Tätä kehitystä vauhditti vuosina 2020 ja 2021 pandemian pakottamat poikkeustilanteet. Toki sen jälkeen on nähty myös paluuta vanhaan, mutta kehitys tuskin pysähtyy. Voisiko  alkanut kehitys johtaa vielä pidemmälle? Kun luokkahuoneen rajat murretaan, niin tarvitaanko yliopistoihin sidottuja koulutusohjelmia, vai pitäisikö opinto-oikeuden sijaan puhua oikeudesta opiskella riippumatta luokkahuoneen maantieteellisestä sijainnista?

Fysiikan päivien teemaan kuuluu luontevasti myös tasapuolisuus, moniarvoisuus ja osallistaminen. Näiden merkitys kasvaa entisestään edellä kuvattujen ja monien muiden muutosten ja haasteiden edessä. On kyettävä turvaamaan riittävä harkitsevaisuus samalla kun digitaalinen maailma vaatii yhtä nopeampaa reagointia tarjoamiinsa ärsykkeisiin. Tasapuolisuus, moniarvoisuus ja osallistaminen ovat keskiössä, kun Fysiikan päivillä 2024 juhlistamme yhteisiä tavoitteitamme tutkimuksessa, opetuksessa ja fysiikan popularisoinnissa.

Mikä tekee fysiikasta niin kiinnostavaa? Mikä on se jokin, joka ei rajoitu vain mystisen kiehtoviin ilmiöihin kuten gravitaatioaallot, pimeä aine tai kvanttimateriaalit, vaan herättää kiinnostuksen myös arkipäivän ilmiöitä tarkastellessa? Näennäisen yksinkertaiset ilmiöt haastavat meitä ajattelemaan miksi asiat toimivat niinkuin ne toimivat, ja miten voimme ymmärtää niitä täsmällisellä ja luotettavalla tavalla. Fysiikan päivät on erinomainen tilaisuus innostaa mukaan ihmisiä myös fyysikoiden kuplien ulkopuolelta. Kaikkia meitä yhdistää sama uteliaisuus luonnon ilmiöitä kohtaan.

Fysiikan päivien verkkosivu löytyy osoitteesta: PHYSICS DAYS – FYSIIKAN PÄIVÄT 2024, ja sivulla pääsee helposti rekisteröitymään ja lähettämään abstraktin esitelmäksi tai posteriksi. Sivulta löytyy myös kutsuttujen puhujien lyhyet esittelyt, jotka toivottavasti antavat osviittaa monipuolisesta ohjelmasta ja herättävät uteliaisuuden. Toivottavasti fyysikkojen yhteisö saapuu sankoin joukoin Fysiikan päiville Helsinkiin 4.-6. maaliskuuta 2024!

Kirjoittaja on Fysiikan päivien 2024 ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja.

Kuvat vuoden 2019 Fysiikan päiviltä on ottanut Berhnard Reischl.

Kimmo Tuominen
Professori
Helsingin yliopisto, Fysiikan osasto ja Fysiikan tutkimuslaitos

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *