Tutkijoiden yö Observatoriolla

Tänä vuonna Helsingin yliopisto liittyi mukaan muutaman vuoden tauon jälkeen Euroopan laajuiseen Tutkijoiden yö -tapahtumaan 29.9.2023. Kipinä paluusta tapahtuman järjestämiseen syntyi muutaman aktiivisen yliopistolaisen aloitteesta, kun he saivat kevään ja kesän aikana mukaansa joukon muita innostuneita järjestämään tapahtumaa.

Yhteistyönä eri kampusten yliopistolaisten välisen etäaivoriihen tuotoksena syntyi ajatus järjestää päivän aikana työpajoja lapsille ja nuorille neljällä eri kampuksella. Tämän lisäksi saatiin aikaan illalla kaikille kiinnostuneille avoin, monitieteellinen, 5-pisteen paketti Tiedemuseo Liekin Observatoriolla, jossa myös Fysiikan tutkimuslaitoksen ryhmä oli mukana ohjelmallaan: ”Kiihdytin hiukkasen”.

Kuva 1. Hetkeä ennen tapahtuman alkua. Oikealta: Matti, Erik, Sami ja Timo, joka näyttää "kaapin paikan".
Kuva 1. Hetkeä ennen tapahtuman alkua. Oikealta: Matti, Erik, Sami ja Timo, joka näyttää “kaapin paikan”.
Kuva 2. Hanna ja Kaapo haastavat kävijöitä teoreettisen fysiikan ajatusleikkeihin.
Kuva 2. Hanna ja Kaapo haastavat kävijöitä teoreettisen fysiikan ajatusleikkeihin.

Observatorion ohjelma oli mielenkiintoisen moninainen, ja kävijät pääsivät hiukkasfysiikan lisäksi tutustumaan ilmastonmuutokseen, metsiin, hyönteisiin, tulivuoriin, voiman paikkoihin ja matka-aika-matriisiin.

Kuva 3. "VOIMAN PAIKKA"-hankkeen tutkijat odottavat ensimmäisiä vieraita työpajaansa. Lisätietoa projektin sivulta.
Kuva 3. “VOIMAN PAIKKA”-hankkeen tutkijat odottavat ensimmäisiä vieraita työpajaansa. Lisätietoa projektin sivulta.
Kuva 5. Ilmasto, metsät ja hyönteiset kiinnostivat kaikenikäisiä vieraita. Lisätietoa esim. tästä uutisesta.
Kuva 5. Ilmasto, metsät ja hyönteiset kiinnostivat kaikenikäisiä vieraita. Lisätietoa esim. tästä uutisesta.
Kuva 4. Liikuttava työpaja matka-aika-matriisin ympärillä. Lisätietoa mm. täällä.
Kuva 4. Liikuttava työpaja matka-aika-matriisin ympärillä. Lisätietoa mm. täällä.
Kuva 6. Tulivuoret kiinnostivat pienimpiäkin vieraita. Lisätietoa: www.tulivuoret.net
Kuva 6. Tulivuoret kiinnostivat pienimpiäkin vieraita. Lisätietoa: www.tulivuoret.net

Fysiikan tutkimuslaitoksen jäsenyliopistot (Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto) antoivat myös ison panoksensa tapahtumaan tahoillaan. Jyväskylässä Tutkijoiden yö järjestetään yhtä aikaa Valon kaupunki -tapahtuman kanssa, mikä luo mainiot puitteet saada mukaan runsaasti vierailijoita tutustumaan laajaan ohjelmaan Jyväskylän eri kampuksilla. Tampereella tapahtumat ovat taasen osa Tampereen päivää ja näkyvyyttä on saatu myös Yle Areenan suoran lähetyksen kautta (”Tiedekahvila goes Tutkijoiden yön nuorten päivä”, nähtävissä 29.10.2023 asti).

Aktiiviset yliopistolaiset saavat olla ylpeitä suorituksestaan toteuttaessaan yhtä yliopiston tavoitteista: tutkijoiden ja tieteen tunnetuksi tekemistä eli yhteiskunnallista vaikuttamista!

Tänä syksynä Helsingin yliopisto oli mukana ”tunnustellen” yksittäisten motivoituneiden yliopistolaisten ansiosta. Tämän syksyn ohjelman rakentaminen oli suuri oppimisen paikka, vaikka mukana olikin mm. tietotaitoa Tutkijoiden yö -tapahtuman pioneereilta, Jyväskylän yliopistosta. Tällaisen tapahtuman järjestämisessä on paljon eri osa-alueita, joiden hallitseminen ja koordinointi on mittava työ. Vaikka suurin panos tapahtumaan tuleekin innostuneilta tutkijoilta, jotka haluavat työtään esitellä, tarvitsevat he sen lisäksi paljon apua muilta yliopistolla työskenteleviltä henkilöiltä, jotka aikatauluttavat toimintaa, ylläpitävät kampusten ja osastojen yhteyshenkilöluetteloa, mainostavat tapahtumaa, varaavat tilat, tekevät sähköiset lomakkeet työpajoihin ilmoittautumiseen jne. Tutkijoiden lisäksi kaikki muutkin mukana olevat yliopistopalvelun ja laboratorioiden tukihenkilöt voivat kokea olevansa tutkijoita samassa tiimissä riippumatta työtehtävästään, kun he näkevät yhteistyönä toteutetun, onnistuneen tapahtuman joko omin silmin tai jälkeenpäin viestinnän kautta.

Kuva 7. Välillä "tupa" oli ihan täynnä!
Kuva 7. Välillä “tupa” oli ihan täynnä!
Kuva 8. Tomas kertomassa miten sumukammio paljastaa pienet hiukkaset silmin nähtäviksi.
Kuva 8. Tomas kertomassa miten sumukammio paljastaa pienet hiukkaset silmin nähtäviksi.

Oma tehtäväni Tutkijoiden yössä oli osallistua valmisteluihin sekä luoda mediamateriaalia ennen tapahtumaa ja kuvata tapahtuman aikana. Pääsin illan aikana kiertelemään kaikissa pisteissä ja tunnustelemaan omien havaintojeni lisäksi muiden näkökulmia lukuisten keskustelujen kautta. Mieleeni jäi kuva onnistuneesta tapahtumasta ja tyytyväisistä vieraista, joita kävi tapahtumassa pari sataa. Keskustelujen pohjalta syntyi myös parannusehdotuksia ensi kertaa varten.

Aiemmin tapahtuma järjestettiin kokonaan Observatoriolla koko päivän mittaisena. Nyt siis kokeiltiin jakaa tapahtuma päivällä kampuksille ja illalla Observatoriolle, jonka tilat toimivat pääsääntöisesti hyvänä areenana tutkijoille. Viiden pisteen tai työpajan sijoittaminen sinne (Observatorion omien näyttelyiden lisäksi) alkoi olla hieman rajoilla, kun innostuneita tutkijoita oli mukana paljon. Keskusteluissa tuli myös esille kysymys, koetaanko tapahtuma vain luonnontieteilijöiden juttuna vai kuuluvatko muutkin yliopiston tieteenlajit mukaan. Minusta ja monesta muustakin tuntui olevan selvää, että Tutkijoiden yö on koko yliopiston tutkijoiden tapahtuma. Illan ohjelman järjestäminen vaatisi siis lisää tilaa, ja jos vielä saisimme jatkossa Tiedekulman ja Tiedemuseo Liekin muut tilat mukaan illan tapahtumaan, voisivat kiinnostuneet vierailla useassa, kävelyetäisyydellä olevassa kohteessa illan mittaan.

Tutkijoiden yön kaltaisen tapahtuman potentiaali ja valtaisa näkyvyys saataisiin vielä tehokkaammin hyödynnettyä, jos pystyisimme Helsingin yliopistolla osoittamaan siihen riittävästi resursseja valitsemalla mm. vastuuhenkilön tai -henkilöt ja varaamalla heidän työpanoksestaan riittävästi aikaa tapahtuman koordinointiin. Kampuksilla ja osastoilla olisi yhteyshenkilöt, jotka sitten vuorostaan rekrytoisivat tutkijoita mukaan tapahtumaan. Muutaman vuoden harjoittelun jälkeen tapahtuman järjestäminen helpottuisi, kun kertyisi tietoa, miten asiat hoidetaan, ja osastoilla osattaisiin varautua perinteeseen esitellä tutkimustaan suurelle yleisölle aina syyskuun lopussa.

Haluan lopuksi esittää vielä suuren kiitoksen kaikille tapahtuman järjestelyissä mukana olleille! Erityiskiitos kuuluu Observatorion väelle, kun he tarjosivat museon tilat tätä tapahtumaa varten. Innostuneita yliopistolaisia siis löytyy, ja se on hyvä lähtökohta onnistuneen tapahtuman järjestämiseen. Toivottavasti tästä alkaa pitkä perinne, ja Helsingin yliopiston tutkijoita nähdään jatkossakin aina syyskuun viimeisenä perjantaina sankoin joukoin kertomassa työstään inspiroivasti kaikille tiedonjanoisille.

Juha Aaltonen
Laboratorioinsinööri
Fysiikan tutkimuslaitos (HIP)

Lisätietoa:

Tutkijoiden yö -tapahtuman valtakunnalliset sivut
Fysiikan tutkimuslaitoksen Tutkijoiden yö -sivusto
Fysiikan tutkimuslaitoksen virtuaalinen rullajuliste

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *