Ideointia ja innovointia – CERN Bootcamp 2019

Value Proposition Canvas
Value Proposition Canvas Jukka Ojasalon esittelmänä (kuva Juha Aaltonen

Kesäkuun ensimmäisenä viikkona CERNin Ideasquare-rakennukseen kokoontui 20 opiskelijaa Helsingin seudun ammattikorkeakouluista ja Helsingin yliopistolta. Viikon tehtävänä oli etsiä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin palvelumuotoilun menetelmien avulla. Kyseessä oli korkeakoulujen yhteisesti järjestämä CERN Bootcamp -intensiivikurssi, joka nyt järjestettiin toista kertaa.

Huhtikuussa opiskelijoille oli pidetty Kick Off -tapahtuma Laurea-ammattikorkeakoulun kampuksella Tikkurilassa. Tuolloin opiskelijat muodostivat pienryhmät, ja aloittivat tiedonkeruun CERN-viikkoa silmälläpitäen. Kullakin pienryhmällä oli ratkaistavana jokin globaali yhteiskunnallinen haaste: tutkimustiedon käyttäminen sosiaalisessa päätöksenteossa, ilmastonmuutos, kaupunkilaisten terveyden edistäminen luontoon perustuvilla ratkaisuilla taikka pakolaisten yhteiskunnallisen integraation edistäminen.

Value Proposition Canvas
Value Proposition Canvas Jukka Ojasalon esittelmänä (kuva Juha Aaltonen)

CERN ja IdeaSquaren inspiroivat tilat innoittivat opiskelijat keskittymään ja uppoutumaan haasteisiinsa tavalla, joka ei olisi ollut muualla mahdollista. Opiskelijat tulivat kaikki eri opinto-ohjelmista ja hyvinkin erilaisista taustoista, mikä edesauttoi monipuolista ideointia ja luovaa ryhmätyötä. Valtaosa ajasta käytettiin ryhmätyöhön, ja lisäksi viikon ohjelmaan kuului tunnelmaa keventäviä harjoituksia, asiantuntijaluentoja, palvelumuotoilun menetelmien esittelyä, tutustumisvierailuja ja asiantuntijahaastatteluja CERNissä sekä Geneven alueella (mm. YK:ssa ja muissa kansainvälisissä organisaatioissa). Lisäksi IdeaSquaren henkilökunta sekä lukuisat vierailijat keskustelivat opiskelijoiden kanssa, ja osallistuivat ideointiin. Erityisen kiinnostava vierailukohde viikon aikana oli pienessä ranskalaisessa Cessyn kylässä 100 metriä maan alla sijaitseva CMS-koeasema, jossa ryhmä pääsi keskiviikkoaamuna käymään suomalaisten Panja Luukan, Juska Pekkasen ja Antti Onnelan johdolla.

Menossa CMS-koeasemalle
CMS-koeasemalle mentiin 12 henkilön ryhmissä, tätä ryhmää opastaa Juska Pekkanen (kuva Juha Aaltonen)

Opiskelijaryhmien työn tuloksia esiteltiin yleisölle perjantaina iltapäivällä. Ryhmät esittelivät ensin lyhyesti ratkaisunsa omaan haasteeseensa, minkä jälkeen yleisö pääsi esittämään kysymyksiä. Keskustelu oli innostunutta ja eloisaa. Lopuksi IdeaSquaren johtaja Markus Nordberg (Head of Resources Development, CERN IPT-DI) jakoi kaikille osallistuneille osallistumistodistukset, ja toivotti kaikille hyvää kotimatkaa seuraavalla ohjeella: Think big and do good.

Tapio Lampén

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *