Author: Tuomas Grahn

Ydinreaktiokokeita tekemässä

Uraani-238 ytimet törmäävät berylliumkohtioon 238 GeV[1] kokonaisliike-energialla, joka saadaan aikaan FAIR-laboratorion SIS18 rengasmaisella hiukkaskiihdyttimellä. Tämä tarkoittaa noin 88 prosenttia valonnopeudesta, eli uraaniydin ehtisi kiertää maapallon melkein seitsemän kertaa sekunnin aikana. Käytämme relativistista uraanihiukkassuihkua tuottaaksemme...

FAIR-kiihdytinlaboratorion ensimmäiset kokeet pandemian keskellä

Osallistuin vuoden 2020 maaliskuussa erään tutkijayhteisön vuosikokoukseen FAIR-tutkimuslaitoksessa Saksassa. Tämä on minulle arkipäivää, sillä työskentelen tiiviisti FAIR-kiihdytinlaboratorion rakentamisen parissa. Tuohon aikaan teimme kollegoideni kanssa valmisteluja ydinfysiikan koetta varten, joka tehtäisiin kyseisen vuoden huhtikuussa. Tämä...

Rakennamme tulevaisuuden laboratoriota

Olen saanut seurata FAIR-kiihdytinlaboratorion rakentumista Darmstadtissa Saksassa jo muutaman vuoden ajan. Viimeksi vierailin rakennustyömaalla marraskuun 2018 lopussa. FAIRin rakentaminen etenee vauhdilla ja tällä hetkellä näkyvin osa sitä on SIS100-kiihdytinrenkaan tunnelin kaivaminen. FAIR (Facility for...