Author: Matti Heikinheimo

COSINUS – Valmistautuminen pimeän aineen etsintään

Konekäännetty (ChatGPT) alkuperäisestä julkaisusta. Aiemmassa blogikirjoituksessa esittelin pimeän aineen perusteita ja suoran havainnoinnin kokeita, jotka pyrkivät havaitsemaan pimeän aineen hiukkasten vuorovaikutuksen tavallisten atomien kanssa ilmaisimissa. Kirjoitushetkellä HIP oli juuri liittynyt COSINUS-yhteisöön. COSINUS-koe oli vielä...

Pimeää ainetta etsimässä

Näkymätön aine Pimeälle aineelle ehkä kuvaavampi nimi olisi näkymätön aine. Se on jotain toistaiseksi tuntematonta ainetta, joka ei näy kaukoputkella (eli näkyvän valon aallonpituudella), eikä muitakaan sähkömagneettisen säteilyn aallonpituuksia (kuten infrapunaa tai röntgensäteilyä) havainnoivilla...